Redan registrerad? Klicka här
Nu med nya, viktiga fakta!

Ny Sundkurs i september!

Just nu pågår arbetet med en ny version av Sundkurs. Den nya versionen planeras vara klar i mitten av september och blir helt kostnadsfri för alla deltagare. Den nuvarande versionen kommer att vara tillgänglig under hela 2016, därefter kan vi inte garantera tillgång till utbildningsmaterialet. Kursavgiften för den nuvarande versionen reduceras fr o m 1 februari med 50 % till 700 kr/deltagare.

Webbvägen till bättre folkhälsa

Sundkurs är ett komplett hjälpmedel för bättre hälsa och livskvalitet genom livsstilsförändring. Ett webbverktyg både för dig som arbetar med andras hälsa och för dig som vill göra något åt din egen. Här får du snabbt och enkelt evidensbaserad kunskap om hur du effektivt minskar risken för stora folkhälsoproblem som hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och demens.


Samlade fakta, nya fakta
Kursen bygger på en unik sammanställning av vetenskapliga slutsatser från mer än tusen stora studier och innehållet uppdateras regelbundet med fakta och rekommendationer kring nya livsstilstrender (modedieter, ökat stillasittande etc). Allt är lättbegripligt och överskådligt presenterat med bilder, grafer och filmer.


Två kurser – en för sjukvården, en för privatpersoner
Sjukvården har i Sundkurs ett utmärkt stöd för arbete enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer. Patientrådgivningen förenklas och effektiviseras genom att du kan hänvisa till en kostnadsfri, allmän kurs med fakta, råd och support för livsstilsförändring.


Anmäl dig här
Kursavgiften är 1 495 kronor/deltagare och ger kontinuerlig tillgång till innehåll och uppdateringar. Den allmänna kursen för privatpersoner är avgiftsfri.

Mai-Lis Hellénius

Sundkurs är framtagen av Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet och bygger på fakta och pedagogik sammanställd av professor Mai-Lis Hellénius.