Mina bokmärken

Mat och hälsa – evidensbaserad medicin

Kunskapen om förhållandet mat/hälsa har ökat kraftigt det senaste decenniet. Tusentals nya studier har lärt oss väsentligt mer om sambanden mellan matvanor och risken att drabbas av till exempel hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes, demens och cancer. Erfarenheterna dokumenteras i forskning på flera nivåer:

Epidemiologisk forskning
Observationsstudier som visar sambanden mellan olika matmönster och faktorer som vikt, blodtryck, blodsocker, blodfetter med mera.

Interventionsstudier
Studier som verifierar den epidemiologiska forskningen och undersöker hur matmönstren påverkar insjuknande och död i olika sjukdomar.

Experimentell forskning
Studier av de bakomliggande mekanismerna och medicinska orsakerna till varför olika matmönster påverkar hälsan.

Skriv utBokmärk