Mina bokmärken

Vi lever allt längre

Enligt den senast uppdaterade Global Burden of Disease (GBD) är den förväntade livslängden i Sverige 80 år för män och 84 år för kvinnor. Det motsvarar en ökning med 5 år för män och 4 år för kvinnor, bara sedan 1990. En snabb, positiv utveckling som går igen över hela världen – vi lever allt längre. Orsakerna är bättre sjukvård, bättre mediciner och mindre svält (globalt sett). Orsakerna till att vi dör är dock fortfarande desamma. Hjärt-kärlsjukdom är, trots den medicinska utvecklingen, fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Skriv utBokmärk