Mina bokmärken

Livslängden ökar – men Sverige tappar!

Bättre levnadsstandard, en hälsosammare livsstil (i vissa avseenden), bättre sjukvård, bättre mediciner och globalt sett mindre svält gör att livslängden ökar – i Sverige liksom i de flesta andra länder. Enligt OECD är den förväntade livslängden i Sverige nu 84,3 år för kvinnor och 80,9 år för män. Men – vi svenskar har tappat den tätposition vi hade för några decennier sedan och andra länder har haft en ännu gynnsammare utveckling. Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den i särklass vanligaste dödsorsaken i Sverige. Oroande är att hälsoklyftorna ökar.

Källa:
Life expectancy at birth. OECD data; 2018. Folkhälsans utveckling.
Årsrapport 2020. Folkhälsomyndigheten; 2020.

 

Skriv utBokmärk