Mina bokmärken

Vi lever allt längre

Enligt den senast uppdaterade Global Burden of Disease (GBD) är den förväntade livslängden i Sverige 80,8 år för män och 84,2 år för kvinnor. Det motsvarar en ökning med cirka 5 år för män och 4 år för kvinnor, bara sedan 1990. En positiv utveckling som går igen över hela världen – vi lever allt längre. Orsakerna är bättre levnadsstandard, i vissa avseenden en hälsosammare livsstil, bättre sjukvård, bättre mediciner och globalt sett mindre svält. Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den i särklass vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Skriv utBokmärk