Mina bokmärken

Ett gemensamt hälsosamt matmönster – en grund att utgå ifrån

Ett gemensamt hälsosamt matmönster – en grund att utgå ifrån2_Tabell_2-ny2_Tabell_3-ny2_Tabell_4ny2_Tabell_5-ny

Tillgänglig forskning visar att det finns ett matmönster som är starkt kopplat till hälsa och minskad risk för stora folkhälsosjukdomar. Det är det vi brukar kalla medelhavslik mat som i flera metaanalyser* visar samma resultat, d v s längre livslängd och mindre risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes, cancer, neurodegenerativa sjukdomar (Parkinson, Alzheimer m m).

* sammanställning av flera studieresultat

Ref Sofi BMJ 2008, Sofi Am J Clin Nutr 2010, Schwingshackl Int J Cancer 2014

Skriv utBokmärk