Livsstilskurs

Vetenskapliga fakta och pedagogik för alla som jobbar med levnadsvanor och livsstilsförändring. Kursavsnitten kan läsas i valfri ordning och finns även i form av korta videoföreläsningar.