Livsstilskurs

Fakta och pedagogik för dig som jobbar med hälso- och sjukvård. Kursavsnitten kan läsas i den ordning du vill och kan även laddas ned som videoföreläsningar.