Mina bokmärken

Svenskars rörelsemönster

Svenskars rörelsemönster8B_ny

En svensk undersökning visade att bara en liten andel i åldern 50 – 64 år når upp till de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet. Med accelerationsmätare konstaterades att bara 7 % av studiens 948 män och kvinnor var tillräckligt fysiskt aktiva. I genomsnitt satt såväl män som kvinnor ca 10 timmar om dagen, varav 3-4 timmar var långvarigt sittande utan uppehåll eller rörelsepaus.

Källa:
Ekblom-Bak E et al. PLoS One. 2015;10(5):e0126336.

Skriv utBokmärk