Mina bokmärken

Stress är kopplat till kortare telomerer

Många tvärsnittstudier visar att sömnrubbning, skiftarbete, sömnapné, oro och depression är förknippat med kortare telomerer.

Källa:
Prather AA et al. J Aging Res. 2011;2011:721390.
Liang G et al. PloS One. 2011;6(8):e23462.
Barceló A et al. Respir Med. 2010;104(8):1225–9.
Lin PY et al. J Psychiatr Res. 2016;76:84-93.

Skriv utBokmärk