Mina bokmärken

Stora variationer i matvanor

Kostundersökningar ger en uppfattning om stora gruppers matvanor i en befolkning. När vi jobbar med individer är det viktigt att minnas att det finns stora variationer. Faktorer som ålder och kön spelar stor roll. Det finns även en stark koppling mellan matvanor och socioekonomiska faktorer. Matvanorna varierar också inom landet.

Skriv utBokmärk