Mina bokmärken

Samma mat förebygger de flesta av våra stora folkhälssjukdomar

I den omfattande interventionsstudien PREDIMED kunde man visa att traditionell medelhavsmat med extra mycket olivolja eller nötter och mandel kunde förebygga hjärtkärlsjukdom i form av hjärtinfarkt och stroke hos riskindivider. I ett mycket stort antal vetenskapliga publikationer har man också visat att risken för många andra vanliga folkhälsosjukdomar kunde påverkas. Risken för bröstcancer minskade hos kvinnorna i interventionsgrupperna, risken för diabetes halverades, risken för depressiva besvär minskade liksom risken för nedsatt minnesfunktion. Studien har också bidragit med ny kunskap om de bakomliggande mekanismer rörande de preventiva effekterna av ett hälsosamt matmönster. Via hemsidan www.predimed.es finns länkar till alla publikationerna.

Källa:
Estruch R et al. N Engl J Med. 2018;378(25):e34.

Skriv utBokmärk