Mina bokmärken

Insjuknande i stroke i relation till ålder, 1992 – 2012

Hos unga män och kvinnor i åldern 35 – 44 år var utvecklingen oroande. Man såg en förhållandevis kraftig ökning av antalet som insjuknar i stroke framför allt hos män och kvinnor med enbart grundskoleutbildning.

Källa:
Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014. Folkhälsomyndigheten; 2014.

Skriv utBokmärk