Mina bokmärken

Matvanor ger multipla effekter

De förhållandevis stora effekterna man kan se av förändrade matvanor, i såväl observationer (epidemiologisk forskning) som interventionsstudier, förklaras av att ett hälsosamt matmönster har många olika positiva effekter d v s multipla effekter, som ibland dessutom kan förstärka varandra.

Skriv utBokmärk