Mina bokmärken

Antal rökare sett till ålder

Åldersmässigt finns den största gruppen rökare i åldern 45 – 64 år och minst röker man i åldersgrupperna 16 – 29 år respektive 30 – 44 år.

Källa:
Nationella folkhälsoenkäten. Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten; 2018.

Skriv utBokmärk