Carolina Klüft, idrottsprofil: ”Lyssna inåt såväl som utåt!”

– Nu när jag inte tävlar på elitnivå längre har livsstilsförändringen gått mot att inte pressa mig maximalt utan att ta tid till vila och återhämtning. Att hitta en balans mellan den jag är och det jag gör. Jag är ju mångkampare och har alltid varit, så för mig handlar det om att få in alla olika delar, alla grenar, för att må bra. Det går inte varje dag men under ett helt år måste jag få balans i alla grenarna – arbete, egen tid, tid för familj och vänner, tid för att motionera, tid för att engagera mig och tid för nya människor. När jag lyckas med det mår jag bra.

– Mitt bästa råd är att våga ta sig tid att lyssna såväl inåt som utåt. När man lyssnar inåt lär man känna sig själv och förstår vad det är som just jag behöver för att må bra. Det gäller både maten, rörelsen och stressen osv. Men det är lika viktigt att lyssna utåt, att hämta in ny kunskap, att vara öppen, att följa forskning, att låta sig bli inspirerad och inte bara kopiera det som andra gör eller säger.

Skriv ut