Mina bokmärken

Växande problem

Ett stort antal undersökningar visar att stressrelaterade besvär ökar, nationellt och internationellt. Folkhälsorapporten (2015) från Stockholms läns landsting visar en kraftig ökning av depression och ångest sedan 2006. 52 000 människor över 16 år bjöds in till studien, 22 000 svarade och bland dessa hade 11 % av kvinnorna och 6 % av männen fått vård under diagnos depression och ångest. Depression var vanligast i åldern 35 – 65 år.

Källa:
Folkhälsorapport 2015. Stockholms läns landsting; 2015.

Skriv utBokmärk