Mina bokmärken

Underskatta inte den lilla rörelsen

Underskatta inte den lilla rörelsen11B_Ny11C_Ny

Forskaren David Dunstan och hans kollegor i Melbourne, Australien har visat att korta rörelsepauser kan ha en kraftig effekt på både blodsocker och insulin. I en studie av 19 vuxna övervikta män och kvinnor jämfördes
a) konstant sittande med
b) sittande med en lätt rörelsepaus à 2 minuter var 20:e minut och
c) sittande med en måttligt hård rörelsepaus à 2 minuter var 20:e minut
Resultatet visade att en rörelsepaus, oavsett om den var hård eller lätt, sänkte blodsockernivåerna och insulinnivåerna med ca 20 % samtidigt som blodtrycket sjönk signifikant. Även fibrinogennivåerna sjönk kraftigt, hela 50 – 70 %, vilket talar för att risken för blodproppar minskar.

Källa:
Dunstan DW et al. Diabetes Care. 2012;35(5):976–83.
Howard BJ et al. Med Sci Sports Exerc. 2013;45(7):1285–91.
Larsen RN et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24(9):976–82.

Skriv utBokmärk