Mina bokmärken

Stor effekt vid hjärtrehabilitering

Effekten jämförbar med betablockerare
Flera meta-analyser av studier avseende träning som del i hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt visar att fysisk aktivitet lönar sig. Såväl återinsjuknande som dödsfall i hjärtinfarkt minskar signifikant. Effektstorleken kan jämföras med den man kan åstadkomma med betablockerare.

O’Connor GT et al. Circulation 1989;80:234-44.

Taylor RS et al. Am J Med 2004;116:682-92.

Skriv utBokmärk