Mina bokmärken

Sömnrubbning leder till:

Sömnrubbning kan leda till uttalad trötthet som inte är samma sak som sömnighet. Sömnbrist märks inte direkt utan först 10 – 15 tim efter utebliven sömn och visar sig i form av koncentrationssvårighet, humörsvängningar och vid kronisk sömnstörning i form nedstämdhet, minnesstörningar, oro, ångest, depression, minskad stresstolerans, sänkt psykomotorik, sänkt smärttröskel, impotens/minskad sexlust, bukfetma, typ 2 diabetes och hjärtsjukdom.

Skriv utBokmärk