Mina bokmärken

Nurses Health Study

I den amerikanska Nurses Health Study undersöktes hur telomerlängd påverkades av skiftarbete och sömnkvalitet. Studien omfattade drygt 4 000 kvinnor i olika åldrar. Man fann att de som sov minst (< 6 timmar per natt) och de om hade jobbat i nattskift under många år, hade kortare telomerer, oberoende av ålder, kroppsvikt och rökning. Skillnaderna var störst bland kvinnor under 50 år.

Källa:
Liang G et al. PloS One. 2011;6(8):e23462.

Skriv utBokmärk