Mina bokmärken

Livsstilens betydelse

Mer än vart 3:e dödsfall orsakas av hjärt-kärlsjukdom. Det totala antalet per år minskar sakta men det skulle kunna minska betydligt mer och snabbare och den största förbättringspotentialen ligger i livsstilsförändring. Dåliga matvanor, rökning, alkohol och för lite fysisk aktivitet är de faktorer som har störst inverkan på hjärt-kärlsjukdom. Hjärtrapporten från Hjärt-Lungfonden sammanfattar varje år hjärthälsoläget i Sverige. År 2014 var hjärt-kärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige och svarade för 37 % av alla dödfall. Totalt sett har antalet människor som avlider i hjärt-kärlsjukdom fortsatt att minska. Antalet hjärtinfarkter per 100 000 invånare har gått ned 1988-2013, men antalet som avlider i annan hjärt-kärlsjukdom t ex hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar har dock ökat.

Skriv utBokmärk