Mina bokmärken

Individanpassad dialog – ett samtal om mat och livsstil

För att kunna hjälpa andra att ändra matvanor krävs att man kan anpassa och individualisera råden. Det i sin tur kräver att man känner till individens aktuella matvanor och livssituation. Lika viktigt är också att känna till aktuellt hälsostatus och att ha kännedom om blodtryck, typ av blodfettrubbning, blodsocker, vikt, midjemått. Sist, men inte minst, behövs medicinska kunskaper för att tolka informationen rätt och ge adekvata evidensbaserade råd.

Individanpassade råd kan t ex betyda

  • att vara extra noga med fettkvaliteten hos den som har höga kolesterolvärden samt att minnas att mat med gelbildande fibrer har en kolesterolsänkande effekt. Det kan också vara värt att prova ett smörgåsfett med tillsatta steroler.
  • att påminna om saltet hos den som har högt blodtryck.
  • att vara extra försiktig med kolhydrater, framför allt de snabba som finns främst i tillsatt socker, söta drycker och godis, hos den som har typ 2 diabetes eller metabola syndromet.
  • att fokusera extra mycket på energibalansen, dvs minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet och/eller att minska mängden mat hos den som är överviktig eller har bukfetma.

Skriv utBokmärk