Mina bokmärken

Handbok för handledning

FYSS är en omfattande handbok med information om medicinska effekter av fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd. Den uppdateras fortlöpande.

Den innehåller också information om arbetsmetoden FaR och vad man bör tänka på när man ger råd om fysisk aktivitet, t ex vid metabola syndromet, vid diabetes och hjärtkärlsjukdom. FYSS finns på nätet och kan köpas i bokform. En version för allmänheten (FYSS för alla) finns att köpa på apoteken.

År 2007 publicerades en SBU-rapport med en systematisk genomgång av forskning rörande metoder för att öka den fysiska aktiviteten. Samstämmigt visades utifrån ett 80-tal studier att det har effekt när sjukvårdspersonal ger råd och stöd att öka den fysiska aktiviteten.

I boken ”FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet” kan man läsa om själva arbetsmetoden och hur den används i Sverige.

www.FYSS.se, SBU rapport nr 181, 2007. FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet, Statens folkhälsoinstitut, 2011:30.

Fyss.se, SBU rapport nr 181, 2007. FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet, Statens folkhälsoinstitut, 2011:30.

Skriv utBokmärk