Mina bokmärken

Halverad risk för män med typ 2-diabetes

Ett flertal studier av män och kvinnor med typ-2 diabetes visar att regelbunden fysisk aktivitet har en god skyddande effekt. En studie på 1263 män med typ-2 diabetes och en uppföljningstid på 15 år, visade man att män som var regelbundet fysisk aktiva hade 50 % större chans att hålla sig friska och vid liv under uppföljningstiden.

Wei et al. Annals of Internal Medicine 2000;132:605-11.

Skriv utBokmärk