Mina bokmärken

Halverad risk vid typ 2-diabetes

Ett flertal studier av män och kvinnor med typ-2 diabetes visar att regelbunden fysisk aktivitet har en god skyddande effekt. En studie på 1263 män med typ-2 diabetes och en uppföljningstid på 15 år, visade man att män som var regelbundet fysisk aktiva hade 50 % större chans att hålla sig friska och vid liv under uppföljningstiden. Fynden har bekräftats i flera andra studier på såväl män som kvinnor.

Källa:
Wei M et al. Ann Intern Med. 2000;132(8):605–11.

Skriv utBokmärk