Mina bokmärken

Halverad dödlighet på 16 år!

Förändrade matvanor med sjunkande kolesterolnivåer som följd har bidragit till c a 40 % av nedgången. Sjunkande antal rökare har bidragit med c a 20 % och sänkta blodtrycksnivåer har bidragit med c a 10 %. Medicinsk behandling av olika slag har bidragit med c a 36 %. Men under tidsperioden har vi också sett negativa förändringar i form av ökat antal diabetiker och ökad övervikt.

Källa:
Björck L et al. Eur Heart J. 2009;30(9):1046–56.
Rydén L et al. Läkartidningen. 2012;109(36):1535–9.

Skriv utBokmärk