Mina bokmärken

Förebyggande arbete och god sjukvård lönar sig

De senaste decennierna har såväl insjuknande som dödlighet i hjärtinfarkt minskat kraftigt i Sverige. Under tidsperioden 1986 – 2002 halverades dödligheten i hjärtinfarkt hos både män och kvinnor. År 2002 såg man drygt 13 000 färre dödsfall i hjärtinfarkt i Sverige jämfört med år 1986. Liknande analyser och liknande fynd har gjorts i många andra länder (bl a Nya Zeeland, USA, Finland och Island). Det är många olika faktorer som förklarar den minskade dödligheten. En kombination av förbättrad behandling och framgångsrikt folkhälsoarbete har varit bidragande.

Källa:
Björck L et al. Eur Heart J. 2009;30(9):1046–56.
Rydén L et al. Läkartidningen. 2012;109(36):1535–9.

Skriv utBokmärk