Mina bokmärken

Förändrat rörelsemönster

Förändrat rörelsemönster4B_Ny

Förändringar i yrkeslivet har studerats i USA från 1960 – 2010. Man finner att yrken som är fysiskt krävande (> 3,0 METs) har minskat kraftigt under de senaste 50 åren. De har ersatts av arbeten/yrken där man ägnar sig åt lätt fysisk aktivitet (2 – 2,9 METs). Även stillasittande yrken har ökat under 50-årsperioden (< 2 METs). Det förändrade yrkeslivet har i USA inneburit en minskad energiförbrukning under arbetstid med ca 140 kcal/dag hos män och något mindre hos kvinnor. Detta förklarar en stor del av viktuppgången i USA de senaste 50 åren.

Källa:
Church TS et al. PLoS One. 2011;6(5):e19657.

Skriv utBokmärk