Enkelt mätbara livsstilsfaktorer starkt kopplade till dödlighet

Skriv ut