Mina bokmärken

En rörelsepaus har stor effekt

I en stor amerikansk undersökning (NHANES) studerades betydelsen av långvarigt stillasittande, med eller utan paus. 4 757 vuxna människor fick bära en accelerometer som visade varje individs rörlighet under en vecka. Individer som brukade ta en bensträckare hade i snitt 4 cm mindre midjemått, en gynnsammare blodfettsprofil (högre halter av det goda skyddande HDL-kolesterolet och lägre triglycerider) samt ett lägre inflammationspåslag (CRP). De var även mindre insulinresistenta och hade en bättre sockerbalans. Man fann att så lite som en minuts bensträckare var 30:e minut räckte.

Källa:
Healy GN et al. Eur Heart J. 2011;32(5):590–7.

Skriv utBokmärk