Mina bokmärken

Effekter av träning jämfört med ballongdillatation

Effekter av träning jämfört med ballongdillatation19B_Ny

En tysk 1-årsstudie på drygt 100 män med stabil angina pectoris, visade att regelbunden träning är ett mera effektivt sätt att minska antalet hjärthändelser än koronaringrepp.
I den opererade gruppen inträffade 21 hjärthändelser under uppföljningstiden jämfört med 6 i gruppen som enbart ordinerades träning. Fysisk aktivitet gav bättre resultat än PCI även vad gäller symtom, arbetsförmåga, myocardperfusion och kostnadseffektivitet.

Källa:
Hambrecht R et al. Circulation. 2004;109(11):1371–8.

Skriv utBokmärk