Mina bokmärken

E-cigaretter orsaker hälsoproblem

E-cigaretter orsakar luftvägsbesvär hos över 30 % av användarna och hos mer än
hälften av dem som använder både vanliga cigaretter och e-cigaretter. Pågående svensk
forskning visar att e-cigaretter orsakar luftvägsobstruktion, inflammation, förhöjd puls,
högre blodtryck och styvare blodkärl dvs samma hälsoproblem som vanliga cigaretter.
Cellfunktionen försämras och risken för DNA-skador ökar.

Källa Hedman I et al. JAMA Netw Open 2018;6 juli, Lungrapporten 2019, Hjärt-Lungfonden,

Skriv utBokmärk