Mina bokmärken

E-cigaretter orsaker hälsoproblem

E-cigaretter orsakar luftvägsbesvär hos över 30 % av användarna och hos mer än
hälften av dem som använder både vanliga cigaretter och e-cigaretter. Pågående svensk
forskning visar att e-cigaretter orsakar luftvägsobstruktion, inflammation, förhöjd puls,
högre blodtryck och styvare blodkärl dvs samma hälsoproblem som vanliga cigaretter.
Cellfunktionen försämras och risken för DNA-skador ökar.

Källa:
Hedman L et al. JAMA Netw Open. 2018;1(3):e180789.
Lungrapporten 2019. Hjärt-Lungfonden; 2019.

Skriv utBokmärk