Mina bokmärken

Det lönar sig att ändra livsstil efter en akut hjärthändelse

Stora undersökningar visar att det lönar sig att ändra livsstil även efter en hjärthändelse. I en studie följde man 18 809 patienter under 6 månader efter att de vårdats för en akut hjärthändelse. Patienterna var från 41 länder i åldern 21 – 97 år (medelåldern 67 år) och 38 % var kvinnor. Man fann att individer som uppgav att man slutade röka efter hjärthändelsen under det kommande halvåret hade 43 % minskad risk att insjukna igen och de som uppgivit att man försökt förändra både mat och motionsvanor hade en 48 % minskad risk att drabbas. Undersökningen talar för att förändringar i levnadsvanor efter det att man sjuknat, relativt snabbt kan påverka prognosen.

Källa:
Chow CK et al. Circulation. 2010;121(6):750–8.

Skriv utBokmärk