Mina bokmärken

Det lönar sig att ändra matvanor även efter en hjärtinfarkt

Det lönar sig att ändra matvanor även efter en hjärtinfarkt6-Diagram_2-ny

Fynden från epidemiologisk forskning har bekräftats i många stora interventionsstudier, framför allt när gäller hjärt-kärlsjukdomar. I den välkända sekundärpreventiva Lyon Diet Heart Trial ingick drygt 600 män och kvinnor som haft en första hjärtinfarkt. 302 män och kvinnor lottades till en matgrupp och fick extra kostråd i syfte att äta en ännu mer medelhavslik mat. Kontrollgruppen, bestående av 303 individer, fick inga extra kostråd. Studien avslutades redan efter 27 månader då man fann en stor skillnad i prognos mellan kostgruppen och kontrollgruppen.

70 % minskad risk för ny hjärtinfarkt
I gruppen som fått kostråd var det bara 5 individer som fick en ny hjärtinfarkt inom 27 månader (3 avled) jämfört med i kontrollgruppen där 17 individer fick en ny hjärtinfarkt (16 avled). Man såg även en stor skillnad i total dödlighet. Man kunde alltså genom att ge extra råd om bra mat minska risken för hjärtinfarkt och hjärtdöd med drygt 70 % inom de kommande 2 åren och efter 5 år var skillnaden mellan grupperna fortfarande stor vad gällde risken att återinsjukna i hjärtinfarkt.

Källa:
De Lorgeril M et al. Lancet. 1994;343(8911):1454–9.
De Lorgeril M et al. Circulation. 1999;99(6):779–85.

Skriv utBokmärk