Mina bokmärken

Den svenska FaR-modellen fungerar

Mer än hälften följer ordinationen
Fysisk aktivitet har skrivits ut på recept under många år och med goda resultat. De flesta vårdcentraler i landet och även många sjukhus använder idag metoden. I samråd med patienten ges en skriven ordination till egen aktivitet, t ex promenader eller stavgång alternativt till organiserade aktiviteter i friskvårdens regi. Följsamheten till FaR har i svenska studier visat sig vara minst lika god som till farmakologisk behandling. Mer än häften av patienterna följer ordinationen fullt ut och ytterligare ca 20 % ökar den fysiska aktiviteten men inte fullt så mycket som var avsikten med receptet. Hos ca 15 % av patienterna förändras inte aktiviteten alls.

Skriv utBokmärk