Mina bokmärken

Dålig kondition orsakar många dödsfall

Långtidsuppföljningar av drygt 40 000 män och 13 000 kvinnor i Dallas, USA, som genomgått en noggrann hälsokontroll inklusive en konditionstest, visade att nedsatt eller dålig kondition var den faktor som förklarade de flesta dödsfallen. Stapeldiagrammet visar s k ”attributable risk”, vilket innebär att man tar hänsyn till riskfaktorns styrka och hur vanligt förekommande den är i befolkningen. Liknande beräkningar har gjorts även Kina och man ser att snabbt ökande antal dödsfall numera kan förklaras av fysisk inaktivitet.

Blair SN et al, British Journal of Sports Medicine 2009;43:1-2.

Xu et al, PLoS One. 2014 Oct 14;9(10):e109826. doi:10.1371/journal.pone.0109826. eCollection 2014. PubMed PMID: 25314595; PubMed Central PMCID: PMC4197026.

Skriv utBokmärk