Mina bokmärken

Blodfettpartiklar härsknar

LDL-partiklar startar en inflammatorisk process i kärlväggen och i synnerhet oxiderade partiklar. Det är inte möjligt i dag i ordinarie hälso- och sjukvård att mäta härskningsbenägenhet och oxideringsgrad av LDL-partiklar men vi vet från kliniska studier och experimentell forskning att t ex rökning, typ 2 diabetes och metabola syndromet innebär en ökad oxideringsbenägenhet. Vi vet också att oxideringsbenägenheten kan minskas med antioxidanter i maten som t ex E-vitaminer, C-vitamin, polyfenoler och karotenoider. Även fysisk aktivitet har en antioxidativ effekt.

Skriv utBokmärk