Mina bokmärken

Barn sitter cirka 9 timmar/dag

I en pågående internationell undersökning ”The International Study of Childhood Obesity, Lifestyle and the Environment” undersöks barns rörelsemönster. Barn i åldern 9 – 11 år från 12 länder (Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Colombia, Finland, Indien, Kenya, Portugal, Sydafrika, England och USA) deltar. Den totala stillasittande tiden var ca 9 timmar hos såväl pojkar som flickor och man såg inga större skillnader när man jämförde de olika länderna. Skärmtiden varierade från som mest 3,5 timme hos pojkar i Brasilien till som minst 1,5 timme hos flickor i Kina.
…och stillasittandet ökar med åldern
En svensk undersökning av över 700 femåringar visar att också svenska barn sitter nästan 9 timmar om dagen. Och stillasittandet ökar med åldern. En annan svensk undersökning av 3000 ungdomar i åldern 12, 15 och 17 år visade att både tjejer och killar är stillasittande i snitt drygt 10 timmar per dag. I alla tre nämnda undersökningarna har man mätt fysisk aktivitet med accelerometer som ger en god bild av rörelsemönstret.

Källa:
LeBlanc AG et al. PLoS One. 2015;10(6):e0129622.
Riksmaten ungdom 2016–17. Så mycket rör sig ungdomar i Sverige. Livsmedelsverket; 2020.
McIver KL et al. Int J Pediatr. 2020;2020:7912894.

Skriv utBokmärk