Mina bokmärken

Antal rökare sett till utbildningsnivå

Sett till utbildningsnivå finns den största andelen dagliga rökare i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå och lägst andel i gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?”, Folkhälsomyndigheten, 2018.

Skriv utBokmärk