Mina bokmärken

Antal personer som röker dagligen

Enligt Folkhälsomyndigheten uppger 7 % av svenskarna i åldern 16 – 84 år att de röker dagligen. Andelen rökare har nästan halverats de senaste tio åren och det är idag ingen skillnad mellan andelen män och kvinnor som röker.

Källa:
Nationella folkhälsoenkäten. Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten; 2018.

Skriv utBokmärk