Mina bokmärken

Allt fler använder e-cigaretter

E-cigaretter är batteridrivna och har en behållare med ”e-vätska” som består av nikotin,
propylenglykol, glycerol och smakämnen. Vätskan hettas upp och omvandlas till ånga som man
drar ner i lungorna.

I USA har användningen av e-cigaretter ökat snabbt och en femtedel av high-school-studenterna använder e-cigaretter. I Sverige visade en undersökning från Norrbotten och Västra
Götaland att 2 procent av befolkningen använde e-cigaretter. Användandet av e-cigaretter var
utbrett hos rökare och ju fler cigaretter man röker desto vanligare är det att samtidigt använda
e-cigaretter. En sammanställning av flera studier i The Lancet 2016 visade att e-cigarettanvändning hos rökare inte leder till fler rökstopp.

Källa Hedman I et al. JAMA Netw Open 2018;6 juli, Kalkhoran S et al. Lancet Resp Med 2016;4:116-
28, Lungrapporten 2019, Hjärt-Lungfonden.

Skriv utBokmärk