Bakom Sundkurs

Sundkurs har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. I Sundkurs presenteras forskning och vardagliga råd på ett sätt som motiverar människor till en hälsosammare livsstil. Materialet uppdateras kontinuerligt.

Sundkurs finansieras med hjälp av anslag från Hjärt-Lungfonden som arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse. Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt- och lungforskning, för att fler ska få längre och friskare liv.

Alla rekommendationer om mat är faktagranskade av Anette Jansson, Livsmedelsverket. Matrecepten är framtagna av Liselotte Forslin och fotograferade av Ulrika Ekblom.

Produktion: Synk Kommunikation och West Art Communication.